Organisatie

Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk is een kleinschalige organisatie. Ons kernteam bestaat uit professionals die als dragende kracht de visie vormgeven. Daarnaast zijn vele vrijwilligers uit de wijk actief in alle projecten, vrijwilligers die hart hebben voor hun medewijkbewoners, vrijwilligers die zelf geholpen zijn of uit de problemen zijn gekomen. Zij willen hun bijdrage leveren aan de toekomst van anderen en willen dat doen in overeenstemming met de visie.  
Alle activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk. Het bestuur van de Seinpost Slinge bestaat uit zes bestuurders die onbezoldigd hun werkzaamheden verrichten.

Stichting Seinpost Slinge (Zuidrijk)
Maatschappelijk

Activiteiten
Taalles
Kinderclub
Tienerclub
Maatschappelijk werk
Voedselvoorziening
Inloop
Kledingwinkel
Maaltijden

Bestuur

Voorzitter: Netty Baan
Secretaris: Michiel Bontenbal
Penningmeester: Aad van ‘t Hof
Bestuursleden:  Anja Van Voorst – Struik, Maaike de Visser – Verhelst

Post- en bezoekadres
Middelharnisstraat 153
3086 GJ  ROTTERDAM

RSIN
856908782

IBAN
NL 80 RABO 0314 6431 41

KvK
67277098

Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting doen hun werk onbezoldigd. Uitvoerend personeel is deels vrijwillig en deels volgens de geldende CAO in dienst.

Bekijk onze publicaties

Stichting Seinpost Slinge
Kerk voor de Wijk

Activiteiten
Kerk voor de wijk
Alpha-cursus
Bijbelstudiegroepen

Bestuur
Voorzitter:
Penningmeester: Roeland Overkamp
Bestuurslid: Jesse Hofman

Post- en bezoekadres
Middelharnisstraat 153
3086 GJ  ROTTERDAM

RSIN
855612125

IBAN
NL 18 RABO 0320 9207 39

KvK
64315665

Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting doen hun werk onbezoldigd.

Bekijk onze publicaties

Stichting Beheer Onroerend Goed
Seinpost Slinge

Activiteiten

De stichting Beheer Onroerend Goed Seinpost Slinge heeft als doel om het pand aan de Middelharnisstraat te beheren en te onderhouden. Via verhuur aan de Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk en Kerkelijk en aan particuliere huurders verwerft zij middelen waarmee zij het pand in de gewenste staat van onderhoud kan behouden en aan de financiële verplichtingen te voldoen.

Bestuur
Voorzitter: Dick van den Boogaart
Secretaris/Bestuurslid: Jaap Vroegop
Penningmeester: Roeland Overkamp

Post- en bezoekadres
Middelharnisstraat 153
3086 GJ  ROTTERDAM

RSIN
817486136

IBAN
NL 53 RABO 0314 6377 10

KvK
24407977

Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting doen hun werk onbezoldigd.

Bekijk onze publicaties

Aanvraagformulier zaalhuur