Missie en Visie

Kernwaarden, Missie en Visie

Kernwaarden: geloof, liefde, acceptatie, verbinding.
Wij accepteren ieder mens als waardevol en toekomstgericht. Wij geloven dat geloof, hoop en liefde vernieuwend en krachtig werken voor een nieuw begin en willen dat graag delen met wijkbewoners. Wij geloven in ontmoetingen waarbij het aanwezige sociaal kapitaal geactiveerd en doelgericht ingezet kan worden en positief doorwerkt in de wijk. Wij geloven in ontmoeting als katalysator van hoop en verandering. We speuren naar initiatieven van individuele wijkbewoners en we bemoedigen, sluiten aan en versterken mensen vanuit onze passie.

Visie

Onze visie, welke doelen stellen wij ons als Seinpost Slinge:

  • Alle medewerkers (professional, vrijwilliger, stagiair) zorgen dat Seinpost Slinge een positieve plek is, waar ieder mens gezien wordt.
  • Wij zijn ervan overtuigd dat het voor elk mens, elk kind, belangrijk is dat het op zijn levensreis mensen tegenkomt aan wie hij of zij zich kan spiegelen, die hem perspectief geeft en dat is de manier waarop wij bij Seinpost aanwezig zijn.
  • Wij zorgen dat Seinpost Slinge een startplek is voor verandering, door acceptatie, aandacht, het samen delen van elkaars blijdschap en zorgen, en een steun in de rug voor wie dat nodig heeft.
  • Wij stimuleren en begeleiden bezoekers bij Seinpost om regie over hun leven te pakken.

Missie

Onze missie, waarom zijn wij er als Seinpost Slinge:

  • Seinpost Slinge is er omdat ieder mens waardevol is als schepsel van God en soms ondersteuning nodig heeft om te ontwikkelen en te groeien. Seinpost wil er zijn als de situatie moeilijk is. Vanuit onze overtuiging geloven wij dat ieder mens pas tot bloei komt in de relatie met God.
  • Seinpost Slinge is er om een luisterend oor te zijn voor iedereen uit de wijk, voor iedereen die hulp nodig heeft.
  • Seinpost Slinge is een maatschappelijk-diaconale organisatie voor en door wijkbewoners. We werken vanuit onze kernwaarden liefde – geloof – verbinding – acceptatie. We gaan een stap verder dan de reguliere hulpverlening. Onze primaire functie is om een positieve plek in de wijk te bieden waar mensen zich gezien weten én we maken die plek tot een start voor de stap naar een betere toekomst.