Financiële informatie en ANBI

Seinpost Slinge is één maatschappelijk en kerkelijk centrum. De verschillende activiteiten zijn ondergebracht in twee stichtingen. Het gebouw wordt beheerd door een aparte stichting. Zie hieronder de gegevens van de verschillende stichtingen.

Alle stichtingen hebben een ANBI-status. Daardoor zijn giften fiscaal aftrekbaar.

Stichting Seinpost Slinge (kerk voor de wijk)

Activiteiten
Kerk voor de wijk
Alpha-cursus
Bijbelstudiegroepen

Bestuur
Reinke Oorbeek, Voorzitter
Guus Ruijl, Secretaris
Roeland Overkamp, Penningmeester
Dick van den Boogaart, Adviseur
Eunice Gloria dos Santos Rocha, Adviseur

Post- en bezoekadres
Middelharnisstraat 153
3086 GJ  ROTTERDAM

RSIN
855612125

IBAN
NL 18 RABO 0320 9207 39

Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting doen hun werk onbezoldigd.

Beleidsplan
Download hier het pioniersplan van 2017, inclusief begroting.

Jaarcijfers
Download hier de jaarcijfers 2016.

Download hier de jaarcijfers van 2017

Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk

Activiteiten
Taalles
Kinderclub
Tienerclub
Maatschappelijk werk
Voedselvoorziening
Inloop
Kledingwinkel
Maaltijden

Bestuur
Ina van den Boogaart, Voorzitter
Hester Oorbeek, Secretaris
Roeland Overkamp, Penningmeester
Maaike de Visser, Bestuurslid
Michiel Bontenbal, Bestuurslid
Dick van den Boogaart, Adviseur

Post- en bezoekadres
Middelharnisstraat 153
3086 GJ  ROTTERDAM

RSIN
856908782

IBAN
NL 80 RABO 0314 6431 41

Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting doen hun werk onbezoldigd. Uitvoerend personeel is deels vrijwillig en deels volgens de geldende CAO in dienst.

Begroting
Download hier de begroting van 2017.

Projectplan
Download hier het projectplan

Jaarverslag
Download de jaarrekening van 2016.

Download hier de jaarrekening van 2017.

Stichting Beheer Onroerend Goed Seinpost Slinge

Activiteiten
Beheer van vastgoed en roerende goederen tbv het werk van Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk en Stichting Seinpost Slinge (kerkelijk werk).

Bestuur
Reinke Oorbeek, Voorzitter
Dick van den Boogaart, Secretaris
Roeland Overkamp, Penningmeester

Post- en bezoekadres
Middelharnisstraat 153
3086 GJ  ROTTERDAM

RSIN
817486136

IBAN
NL 53 RABO 0314 6377 10

Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting doen hun werk onbezoldigd.

Beleidsplan
Het beleidsplan van Stichting BOG Seinpost Slinge is hier te downloaden.

Begroting
Download hier de begroting van 2016-2019.

Jaarverslag
Download hier de jaarcijfers van 2016.

Download hier de jaarcijfers van 2017.