Aanstellingsbeleid Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk

Wij, mensen van Seinpost Slinge Maatschappelijk voelen ons geroepen om met ‘geloof en een hoop liefde’ een bijdrage te leveren in de wijk Pendrecht. De complexe problematiek in de wijk (hoge werkloosheid, schooluitval, ontwrichte gezinnen, huiselijk geweld, criminaliteit) heeft als gevolg dat veel kinderen opgroeien zonder kansen en dat veel ouderen eenzaamheid of onveiligheid beleven en daardoor in een isolement terechtkomen. Dat roept niet zelden zingevingsvragen op. Seinpost wil een plek zijn waar bezoekers elkaar ontmoeten, acceptatie ervaren en ruimte krijgen voor persoonlijke groei.

Seinpost Slinge Maatschappelijk richt zich op alle bewoners van de wijk. Zo zijn er activiteiten voor verschillende doelgroepen, waaronder ook kinderen en tieners. Dit vinden wij een serieuze aangelegenheid. Misbruik van kinderen, in welke vorm dan ook, willen we voorkomen. Om deze reden vinden wij het belangrijk dat wij alleen met geschikte vrijwilligers, werknemers en stagiaires werken. Seinpost Slinge hanteert een gedragsprotocol voor de omgang met kinderen. Daarnaast heeft de Stichting de volgende voorwaarden bij het aannemen van vrijwilligers:

 

 1. Alle potentiële vrijwilligers, werknemers en stagiaires hebben voor aanname een individueel gesprek met een bestuurslid van Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk. In dit gesprek komen aan de orde:
  • Motivatie van de vrijwilliger, werknemer of stagiaire om bij Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk te komen werken;
  • Arbeidsverleden/ervaring van de vrijwilliger;
  • Het belang dat de Stichting hecht aan een veilig klimaat voor onze kinderen en vrijwilligers;
  • Verplichte aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag;
  • Verplichte ondertekening gedragsprotocol;
 2. Alle vrijwilligers, werknemers en stagiaires werken met een Verklaring Omtrent Gedrag.
 3. Alle vrijwilligers, werknemers en stagiaires ondertekenen voor aanvang van het vrijwilligerswerk het gedragsprotocol.